അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Sunday, November 16, 2008

സഹോദരനയ്യപ്പന്‍-ആള്‍ദൈവം-ആലാപനം(കവിത വായിക്കാം)
 


എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചെറായിയില്‍ കുമ്പളത്തുപറമ്പില്‍ കൊച്ചാവുവൈദ്യന്റേയുംഉണ്ണൂലിയുടെയും പുത്രനായി 1889 ആഗസ്റ്റ്‌ 21 നു അയ്യപ്പന്‍ ജനിച്ചു. ചെറായി, വടക്കന്‍പറവൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം. കോഴിക്കോട്‌ മലബാര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍കോളേജില്‍ പ്രീ യൂണിവെഴ്സിറ്റി പഠനം കഴിഞ്ഞ്‌ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസില്‍നിന്നും ബി എ ബിരുദം, തിരുവനന്തപുരം ഗവ: ലാ കോളേജില്‍ നിന്നും നിയമബിരുദംഎന്നിവ നേടി. കോഴിക്കോട്ടെ താമസത്തിനിടയില്‍ ശ്രീനാരായണഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്‌ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി. ജാതീയതക്കതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാനുള്ളപ്രചോദനം അദ്ദേഹത്തിനു ആ വഴിക്കാണ്‌ ലഭിച്ചത്‌. 1917 ല്‍ ‍ചെറായിയില്‍ നടത്തിയമിശ്രഭോജനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് കുറെക്കാലം സമുദായഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെടുകയും പുലയനയ്യപ്പന്‍എന്നു വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. . 'സഹോദരന്‍' എന്നപേരില്‍ ഒരു പത്രം അദ്ദേഹംആരംഭിച്ചു. ജാതീയതക്കെതിരെയുള്ള അയ്യപ്പ ന്റെ ശക്തമായ നിലപാട്‌ വെളിപ്പെടുത്തുന്നലേഖനങ്ങളും കവിതകളും ' സഹോദരനിലൂടെ വെളിച്ചം കണ്ടു. ശ്രീനാരായണഗുരുവി ന്റെ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരുദൈവം മനുഷ്യന്‌ എന്ന ആഹ്വാനത്തിനോട്‌ ജാതി വേണ്ട മതംവേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന്‌ ' എന്നാണ്‌ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്‌. 'യുക്തിവാദി' മാസികയുടെ സ്ഥാപക പത്രാധിപരായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളിപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെസംഘടനത്തില്‍ അദ്ദേഹവും ഒട്ടും ചെറുതല്ലാത്ത പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 1928 ല്‍ കൊച്ചിന്‍ലെജിസ്ളേറ്റീവ്‌ അസംബ്ളിയിലേക്ക്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 21 വര്‍ഷക്കാലം പനമ്പള്ളിമന്ത്രിസഭയിലും തുടര്‍ന്ന്‌ 1948 ല്‍ ഇക്കണ്ടവാര്യര്‍ മന്ത്രിസഭയിലും അംഗമായിരുന്നു.
കൃതികള്‍: റാണിസന്ദേശം,പരിവര്‍ത്തനം, ഉജ്ജീവനം,അഹല്യ സഹോദരനയ്യപ്പന്റെ പദ്യകൃതികളില്‍നിന്നുള്ള കവിതയാണ്‌ ആള്‍ദൈവം
കവിത അവലംബം: സഹോദരനയ്യപ്പന്റെ പദ്യകൃതികള്‍ (1934)

Sahodaran Ayyappan

Sahodaran Ayyappan was born as the son of Kumbalapparambil Kochavu Vaidyar and unnooli on august 21 1889 at Cherai, Ernakulum district. After completing schooling at Cheri and N.Paravoor . He did his pre university course at Malabar Christian college Kozhikkode and after acquired B.A Degree from Maharajas College Thiruvananthapuram and degree in Law from Govt: Law college Thiruvanathapuram. He was strongly inspired by sree Narayanaguru and the social revolutionary in him became ready to fight against the social evil of caste system. At cherai in 1917 he organized a 'Mishrabhojan' under Sahodarasngham, which was organized by himself for the purpose of eradicating the evil of casteism. From then he came to be called as 'Pulayanayyappan'. He established himself as a rationalist who did not believe in god or religion. He started a journal containing articles and poems .as a rejoinder to sree Narayanaguru's famous slogan 'One Caste, One God, and One religion for Human-beings he proclaimed his slogan of 'no Caste, No Religion, No God for Human-beings. He was the founder editor of Yukthivadi magazine. He was elected as a member of Cochin Legislative Assembly and was a member in the cabinet of Panampilli Govinda menon for 21 years from 1928 and he was a member at Ikkanda warrior ministry also.

Poems: Ranisandesam,Parivarthanam,Ujjeevanam
Aaldaivam is the poem taken from the collection Sahodarnayyappante Padyakrithikal
Text ref: Sahodarnayyappante Padyakrithikal (1934)


Ref: http://enwikipedia.org/wiki/sahodaran_ayyappan