അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Friday, February 15, 2008

ഒരു വിലാപം -വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കര്‍ -ആലാപനം-

 (കവിത വായിക്കുക)


വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കര്‍. (1 March 1889 – 20 October 1912)
മലയാള കവിതയിലെ പരിവര്‍ത്തനയുഗത്തിന്റെ ശില്‍പികളില്‍ ഒരാളായിരുന്നു വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കര്‍ . പരമ്പരാഗത ശൈലിയില്‍ നിന്നും കാല്‍പനികതയിലേക്കുള്ള പരിവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകള്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തി. പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിലും അദ്ദേഹം കഴിവു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. 'കേരളചിന്താമണി', 'മലബാറി', 'ചക്രവര്‍ത്തി' തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പത്രാധിപരായിരുന്നു. മലബാറിയില്‍ സ്വദേശാഭിമാനിയെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ട്‌ ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതി. നീതിസാരങ്ങള്‍ ,നാഗാനന്ദം, ഒരു വിലാപം, വിശ്വരൂപം എന്നിവയാണ്‌ കവിതകള്‍ . ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം എന്ന നാടകവും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഒരു വിലാപം (1908) അദ്ദേഹം രചിച്ചത്‌ പത്തൊന്‍പതാം വയസ്സിലാണ്‌. ഇരുപത്തിമൂന്നു വയസ്സില്‍ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു
V C Balakrishnappanikkar
V C Balakrishnappanikkar was one of the morning stars of the age of transformation in the Malayalam poetry. His poems predicted the transmutation of Malayalam poetry from the traditional neo- classicist to a romanticist epoch. V C proved his skill as a journalist and editor. He edited 'Kerala Chinthamani', 'Malabari' and 'Chakravarthi'. He wrote articles praising Swadeshabhimani Ramakrishnappillai in the journal Malabari. His poetical works include, Neethisarangal, Naganandam, Oru Vilapam and VIswaroopam. Apart from this he wrote a drama, Indumathi swayamvaram. He died at the age of 23. Oru Vilapam was written in the year 1908, when he was 19 years of age.


Thursday, February 14, 2008

നാലാപ്പാട്ടു നാരായണമേനോന്‍ ‍‍-കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളി


നാലാപ്പാട്ടു നാരായണമേനോന്‍ . (1887- 1954)
ബഹുമുഖപ്രതിഭയായിരുന്നു നാലാപ്പാട്ടു നാരായണമേനോന്‍ . മലയാളസാഹിത്യത്തിന്‌ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണദ്ദേഹം. കവി, തത്വചിന്തകന്‍ , വിവര്‍ത്തകന്‍ തുടങ്ങിയ നിലകളില്‍ അദ്ദേഹം വിപുലമായ സംഭവനകളാണ്‌ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്‌. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവര്‍ത്തനഗ്രന്ഥമായ പാവങ്ങള്‍ മലയാളഭാഷയുടേയും ഭാവുകത്വത്തിന്റെയും വികാസത്തില്‍ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക്‌ ചെറുതല്ല. എഡ്വിന്‍ അര്‍നോള്‍ഡിന്റെ ലൈറ്റ്‌ ഒഫ്‌ അസിയയും അദ്ദേഹം വിവര്‍ത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌ (പൗരസ്ത്യദീപം). ചക്രവാളം, പുളകാങ്കുരം, കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളി തുടങ്ങിയവയാണ്‌ കാവ്യഗ്രന്ഥങ്ങള്‍. ആര്‍ഷജ്ഞാനം, രതിസാമ്രാജ്യം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി ഉണ്ട്‌. ആദ്യഭാര്യയുടെ ദേഹവിയോഗം ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതമാണ്‌ കണ്ണുനീര്‍ത്തുള്ളിയുടെ രചനയ്ക്ക്‌ ആധാരമായത്‌. സാംസ്കാരികമണ്ഡലത്തില്‍ വള്ളത്തോളുമൊന്നിച്ച്‌ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ ശ്രദ്ധേയമാണ്‌. കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തില്‍ വള്ളത്തോളിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹവും പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു

Nalappattu Narayana Menon

Nalappattu Narayana Menon was a multifaceted personality. He has done much to enrich the Malayalam literature. He was a poet, translator and has written serious studies. Kannuneerthulli is an elegy written by him which won great appreciation. As a translator, the greatest of his contribution is that of the Les Miserables by Victor Hugo. He has also translated the light of Asia written by Edwin Arnold. His works include, Chakravaalam, Pulakaanguram, Kannuneerthulli (poetry) Aarshajnaanam (philosophy) Rathisaamraajyam (Erotic science) Paurasthyadeepam, Paavangal (Translation). Kannuneerthulli was written commemorating the death of his first wife. His association with Vallathol, in cultural activities had noteworthy results. He backed and worked with Vallathol in establishing Kalamandalam.