അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Friday, June 25, 2010

'കാവ്യശ്രീ'- പാഠപുസ്തകത്തിലെ കവിതകളുടെ ആലാപനം - ക്ലാസ്‌- VIII


കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ -(ഘോഷയാത്ര)-മടിയന്മാർ മുടിയന്മാർ(കവിത കേള്‍ ക്കാം )
(കവിത വായിക്കുക)

മഴ വന്നപ്പോൾ (കൃഷ്ണഗാഥ)-ചെറുശ്ശേരി  (കവിത കേള്‍ ക്കാം)
(കവിത വായിക്കുക)

കുമാരനാശാൻ-ദാഹിക്കുന്നുഭഗിനീ..(ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി) (കവിത കേള്‍ ക്കാം)
(കവിത വായിക്കുക)            

   
വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്‍ -കന്നിക്കൊയ്ത്ത് (കവിതകേള്‍ ക്കാം)   (കവിത വായിക്കുക)
 

 

ഓ എൻ വി കുറുപ്പ്- ഭൂമി(കവിത കേള്‍ ക്കാം

(കവിത വായിക്കുക) 


വിജയലക്ഷ്മി-മഴയ്ക്കപ്പുറം (കവിത കേള്‍ ക്കാം)

(കവിത വായിക്കുക)

Wednesday, June 23, 2010

'കാവ്യശ്രീ'- പാഠപുസ്തകത്തിലെ കവിതകളുടെ ആലാപനം - ക്ലാസ്‌- XI

ബാലിവധം -തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജനെഴുത്തച്ഛൻ
(കവിത വായിക്കാം ) 
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )

ദീപം- പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )

  

വീടുകൾ- ഒ. എൻ .വി കുറുപ്പ്
(കവിത വായിക്കാം ) 

(കവിത  കേള്‍ക്കാം )
 

മാമ്പഴക്കാലം- പി പി രാമചന്ദ്രൻ
(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )

 കുറ്റിപ്പുറം പാലം -ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദ നായർ

(കവിത വായിക്കാം )
(കവിത  കേള്‍ക്കാം )
Sunday, June 20, 2010

ആര്‍ക്കറിയണം? - വി.വി.കെ.വാലത്ത്.
 (കവിത കേൾക്കാം)

(കവിത വായിക്കാം )

വി .വി .കെ വാലത്ത് (1918-2000)
സ്വദേശം കൊച്ചിയിലെ ചേരാനെല്ലൂർ അച്ഛൻ: വടക്കേവാലത്ത്‌ വേലു അമ്മ: പാറു. പ്രധാനമായും ഗദ്യ കവിതകളാണ്‌ എഴുതിയത്‌. ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാഹിത്യ രചന ആരംഭിച്ചു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത്‌ സിവിലിയൻ ക്ലാർക്കായി പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രേരിതമായ കൃതികൾ രചിച്ചതു കൊണ്ട്‌ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടു. പിന്നീട്‌ അദ്ധ്യാപകനായി. നവയുഗം വാരികയുടെ സഹപത്രാധിപരായും ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്‌.

പ്രധാന കൃതികൾ
വാലത്തിന്റെ കവിതകൾ, ഇടിമുഴക്കം, മിന്നൽവെളിച്ചം, സ്ഥലനാമചരിത്രങ്ങൾ, ഋഗ്വേദത്തിലൂടെ, സംഘകാലകേരളം, ചരിത്ര കവാടങ്ങൾ, ശബരിമല-ഷോളയാർ-മൂന്നാർ
പുരസ്കാരങ്ങൾ
1999 ൽ കേരള സാഹിത്യാക്കാഡമി അവാർഡ്‌. പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പൻ
ജന്മശതാബ്ദി അവാർഡ്‌, Place Name Society യുടെ ഫെല്ലോഷിപ്പ്‌ എന്നിവ
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

ഈ കവിത സദയം അയച്ചു തന്നതിന്‌ സോക്രറ്റീസ്‌ കെ വാലത്ത്‌ മോപ്പസാങ്ങ്‌ വാലത്ത്‌ എന്നിവർക്ക്‌ കാവ്യം സുഗേയത്തിന്റെ നന്ദി