അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Sunday, September 15, 2019

ടി പി രാജീവൻ -മത്സ്യം (പതിനൊന്നാം തരം മലയാളപാഠാവലിയിലെ പാഠഭാഗം 2019 )

തച്ചം പൊയിൽ രാജീവൻ(1959 -)  കവി ,നോവലിസ്റ്റ് ,നിരൂപകൻ . 1959ൽ കോഴിക്കോട് പലേരിയിൽ ജനനം, , മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതുന്ന രാജീവൻറെ കവിതകൾ വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരമായി 'ദി ഹിന്ദു' വിൽ സാഹിത്യ നിരൂപണം നടത്തി വരുന്നു. മൂന്നു സമാഹാരങ്ങളാണ് മലയാളത്തിൽ ഉള്ളത്. പാലേരി മാണിക്യം -ഒരു പാതിരാ കൊലപാതകത്തിൻറെ കഥ കെടിഎൻ കോട്ടൂർ എന്നിവയാണ് നോവലുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലം എൻ.എസ്.എസ്.കോളേജിൽ നിന്ന് എം.എ.ബിരുദം നേടി. കുറച്ചുകാലം ദൽഹിയിൽ പത്രപ്രവർത്തകനായി പ്രവർത്തിച്ചു. കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിൽ പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസറായും പ്രവർത്തിച്ചു. യതി ബുക്സ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസാധക സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓണററി എഡിറ്റർ ആണ്. വിദ്യാർത്ഥിജീവിതകാലത്തു തന്നെ എഴുത്ത് ആരംഭിച്ചു. യുവകവികൾക്ക് നല്കുന്ന വി.ടി.കുമാരൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവിതകൾക്കു പുറമെ ലേഖനങ്ങളും എഴുതാറുണ്ട്. പാലേരി മാണിക്കം കൊലക്കേസ് എന്ന നോവൽ പാലേരിമാണിക്യം ഒരു 'പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ' എന്ന പേരിലും . "കെ.ടി.എൻ കോട്ടൂർ എഴുത്തും ജീവിതവും" എന്ന നോവൽ 'ഞാൻ' എന്ന പേരിലും ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരങ്ങളായി .

 കൃതികൾ 

കവിതകൾ- വാതിൽ ,രാഷ്ട്രതന്ത്രം ,കോരിത്തരിച്ച നാൾ ,വയൽക്കരെ ഇപ്പോഴില്ലാത്ത,പ്രണയശതകം 
യാത്രാവിവരണം- പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്ക്, 
ലേഖനസമാഹാരം-അതേ ആകാശം അതേ ഭൂമി 
നോവൽ- പാലേരിമാണിക്യം ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ ,കെ.ടി.എൻ. കോട്ടൂർ എഴുത്തും ജീവിതവും ,ക്രിയാശേഷം
കവിതകൾ-ഇംഗ്ലീഷ് =ഹി ഹു വാസ് ഗോൺ ദസ് (He Who Was Gone Thus; Yeti Books,India], കണ്ണകി (Kannaki; Crux publishing,USA),തേഡ് വേൾഡ് (പോസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പോയട്രി) 

കവിതകൾ ഇംഗ്ലീഷ്, മാസിഡോണിയൻ, ഇറ്റാലിയൻ, പോളിഷ്, ക്രൊയേഷ്യൻ, ബൾഗേറിയൻ,ഹീബ്രു, ഹിന്ദി, തമിഴ്, കന്നട, തെലുങ്ക്, മറാഠി തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

 പുരസ്കാരങ്ങൾ 2008-ലെ ലെടിഗ് ഹൌസ്‌ ഫെല്ലോഷിപ്പിനു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം - കെ.ടി.എൻ കോട്ടൂർ എഴുത്തും ജീവിതവും 2014

കവിതയെക്കുറിച്ചൊരു  ലിങ്ക് 
അവലംബം വിക്കിപീഡിയ https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%9F%E0%B4%BF.%E0%B4%AA%E0%B4%BF._%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%9C%E0%B5%80%E0%B4%B5%E0%B5%BB