അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Wednesday, October 2, 2013

മോഹൻദാസ് ഗാന്ധിയും നാഥൂരാം ഗോഡ്സെയും -എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ


എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ (1916 -1989 )


മലയാളത്തിലെ പത്രപ്രവർത്തനം, വിജ്ഞാനസാഹിത്യം, കവിത, സാഹിത്യ ഗവേഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ .ബഹുഭാഷാപണ്ഡിതൻ, കവി, സാഹിത്യചിന്തകൻ എന്നീ നിലകളിലും എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യവിമർശന രംഗത്തെ പുരോഗമനവാദികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

1916 മെയ് 13 ന് തൃശൂരിലെചേർപ്പിൽ ഞെരുക്കാവിൽ വാരിയത്ത്  ജനനം.അച്ഛൻ: അച്യുത വാരിയർ. അമ്മ:മാധവി വാരസ്യാർ.വല്ലച്ചിറ പ്രൈമറി സ്കൂൾ,പെരുവനം സംസ്കൃത സ്കൂൾ,തൃപ്പൂണിത്തുറ സംസ്കൃത കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം.മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ ഗവേഷണം.വ്യാകരണ ഭൂഷണം, സാഹിത്യ ശിരോമണി, ബി.ഒ.എൽ,എം.ലിറ്റ്,ജർമ്മൻ ഭഷയിൽ ഡിപ്ലോമ, രാഷ്ട്രഭാഷാ വിശാരദ് തുടങ്ങിയ ബിരുദങ്ങൾ നേടി  വിവിധ ഹൈസ്കൂളുകളിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു . 1942 ൽ ജോലി രാജിവെച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.ഒളിവിൽ പോകുകയും `സ്വതന്ത്ര ഭാരതം' എന്ന നിരോധിക്കപ്പെട്ട പത്രം നടത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലും തൃശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജിലും ലക്‌ചററായി.1968-75 കാലത്ത് കേരള ഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ടിന്റെസ്ഥാപക ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു. മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപരും കുങ്കുമം വാരികയുടെ പത്രാധിപരുമായിരുന്നു.വിജ്ഞാന കൈരളി പത്രാധിപർ,മധുരയിലെ ദ്രാവിഡ ഭാഷാ സമിതിയുടെ സീനിയർ ഫെലോ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു. . ആദ്യ കവിതാസമാഹാരമായ "നീണ്ടകവിതകൾ" 1948 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. "ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സേയും" എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിനും "വള്ളത്തോളിന്റെ കാവ്യശില്പം" എന്ന നിരൂപണഗ്രന്ഥത്തിനും "വെല്ലുവിളികൾ പ്രതികരണങ്ങൾ" എന്ന വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ പുസ്തകത്തിനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. 1989 ഒക്ടോബർ 12 ന്‌  അന്തരിച്ചു.
പ്രധാന കൃതികൾ

കവിതകൾ
    എൻ വിയുടെ കവിതകൾ(സമ്പൂർണ്ണ സമാഹാരം),    അകം കവിതകൾ,    അക്ഷരം പഠിക്കുവിൻ,    എൻ വിയുടെ കൃതികൾ,    കാവ്യകൗതുകം,    കാളിദാസന്റെ സിംഹാസനം,    നീണ്ടകവിതകൾ,    കുറേക്കൂടി നീണ്ട കവിതകൾ,    കൊച്ചുതൊമ്മൻ,    പുഴകൾ,,    രക്തസാക്ഷി,    വിദ്യാപതി,    ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സേയും,    ചാട്ടവാർ ചിത്രാംഗദ (ആട്ടക്കഥ),   ബുദ്ധചരിതം(ആട്ടക്കഥ)

ലേഖനങ്ങൾ,പഠനങ്ങൾ, പ്രബന്ധങ്ങൾ

    എൻ വിയുടെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ,    എൻ വിയുടെ സാഹിത്യ വിമർശനം,    വള്ളത്തോളിന്റെ കാവ്യശില്പം (നിരൂപണം),    കലോൽസവം,    വെല്ലുവിളികൾ പ്രതികരണങ്ങൾ,    മനനങ്ങൾ നിഗമനങ്ങൾ,    വീക്ഷണങ്ങൾ വിമർശങ്ങൾ,    അന്വേഷണങ്ങൾ,കണ്ടെത്തലുകൾ,    ആദരാഞ്ജലികൾ,    പരിപ്രേക്ഷ്യം,    പ്രശ്നങ്ങൾ,,പഠനങ്ങൾ,    ഭൂമിയുടെ രസതന്ത്രം,    മേല്പത്തൂരിന്റെ വ്യാകരണ പ്രതിഭ,    വിചിന്തനങ്ങൾ വിശദീകരണങ്ങൾ,    വ്യക്തിചിത്രങ്ങൾ,    സമസ്യകൾ സമാധാനങ്ങൾ,    സമാകലനം,    സംസ്കൃത വ്യാകരണത്തിന് കേരളപാണിനിയുടെ സംഭാവനകൾ,    സ്മൃതിചിത്രങ്ങൾ,    ഹൃദയത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ
    A History of Malayalam (English)

യാത്രാവിവരണം

  അമേരിക്കയിലൂടെ,    ഉണരുന്ന ഉത്തരേന്ത്യ,    പുതിയ ചിന്ത സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ

നാടകങ്ങൾ
  അസതി,    എൻ വിയുടെ നാടകങ്ങൾ,    വാസ്ഗോഡിഗാമയും മറ്റ് മൂന്നു നാടകങ്ങളും,    വീരരവിവർമ്മ ചക്രവർത്തി
ബാലസാഹിത്യം

ജാലവിദ്യ,    ലേഖനകല

വിവർ‍ത്തനങ്ങൾ

   ഏഴു ജർമ്മൻ കഥകൾ,    ഗാന്ധിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം,    ദേവദാസൻ,    മന്ത്രവിദ്യ,    സുമതി

അവലംബം:വിക്കിപീഡിയ