അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Thursday, November 27, 2014

ആയിഷ -വയലാർ രാമവർമ്മ
'വായനക്കാരേ വരുന്നു ഞാൻ നമ്മൾക്കൊ-
രായിരം കൂട്ടങ്ങളില്ലേ പറയുവാൻ
നമ്മൾക്കൊരുമിച്ചു പാടണം ജീവനി-
ലുമ്മവെച്ചങ്ങനെ കൈകോർത്തു നീങ്ങണം
നിങ്ങളതിൻ മുൻപു വായിച്ചുതീർക്കുമോ
നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ നൽകുമിക്കഥാചിത്രണം ?
വേദന വിങ്ങും സമൂഹത്തിൽ നിന്നുഞാൻ
വേരോടെ ചീന്തിപ്പറിച്ചതാണിക്കഥ !
ഒക്കെപ്പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കില്ലെനി -
യ്ക്ക ഗ്ഗതികേടിനു മാപ്പു ചോദിപ്പു ഞാൻ '

('ആയിഷ'യ്ക്ക് ആമുഖമായി വയലാർ കുറിച്ച വരികളിൽ നിന്ന് ..)   വയലാർ രാമവർമ്മ (മാർച്ച് 25 1928 - ഒക്ടോബർ 27 1975).

ജനനം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല താലൂക്കിൽ വയലാർ ഗ്രാമത്തിൽ.  അച്ഛൻ വെള്ളാരപള്ളി കേരള വർമ. അമ്മ വയലാർ രാഘവ പറമ്പിൽ അംബാലിക തമ്പുരാട്ടി. ചേർത്തല ഹൈസ്കൂളിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യസം. അമ്മയുടെയും അമ്മാവന്റെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ ഗുരുകുല രീതിയിൽ സംസ്കൃത പഠനം .കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പ്രസ്ഥാനവുമായും പുരോഗമന സാംസ്‌കാരിക സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിച്ചു .
കവി എന്നതിലുപരി, സിനിമാഗാനരചയിതാവ്‌ എന്ന നിലയിലാണു‌ വയലാർ കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധനായത്‌. ആയിരത്തിൽ പരം ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു

കൃതികൾ:സർഗസംഗീതം , മുളങ്കാട്‌ , പാദമുദ്ര  ,കൊന്തയും പൂണൂലും,എനിക്കു മരണമില്ല .ഒരു യൂദാസ്‌ ജനിക്കുന്നു,എന്റെ  മാറ്റൊലിക്കവിതകൾ(കവിതകൾ ) ആയിഷ(ഖണ്ഡ കാവ്യം),വയലാർ കൃതികൾ,വയലാർ കവിതകൾ,ഏന്റെ ചലചിത്രഗാനങ്ങൾ,രക്തം കലർന്ന മണ്ണ്, വെട്ടും തിരുത്തും (കഥകൾ) പുരുഷാന്തരങ്ങളിലൂടെ,"റോസാദലങ്ങളും കുപ്പിച്ചില്ലുകളും"(ഉപന്യാസങ്ങൾ) 

പുരസ്കാരങ്ങൾ:കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം( 1961) സർഗസംഗീതം  . മികച്ച ചലച്ചിത്ര ഗാനരചയിതാവിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ സുവർണ്ണമെഡൽ (1974)ൽ "നെല്ല്" , "അതിഥി" എന്നെ സിനിമകൾ .