അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Thursday, December 4, 2014

ഗംഗ -വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ് (1902 മെയ് 10-1980 ഓഗസ്റ്റ് 29)

 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ല താലൂക്കിൽ ചെറുകാട്ടുമഠം വീട്ടിൽ ജനനം. അച്ഛൻ പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്. അമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ. ആദ്യ ഗുരു അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു . സംസ്കൃതപഠനത്തിനു ശേഷം മലയാളപാഠശാലയിൽ ചേർന്നു  പതിനേഴുവയസ്സിൽ  കവിതാരചന ആരംഭിച്ചു .ലളിതവും  പ്രസാദാത്മകവുമാണ് വെണ്ണിക്കുളത്തിന്റെ കവിതകൾ  .1917-ൽ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ അദ്ധ്യാപകനായി. ജോലിയിലിരിക്കേ മലയാളം മുഖ്യപരീക്ഷ ജയിച്ച് . 1918-ൽ വെണ്ണിക്കുളത്ത് കെ.സി. വർഗ്ഗീസ് മാപ്പിള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ മലയാളം അദ്ധ്യാപകനായി ചേർന്നു. ഏറെക്കാലം  ഇവിടെ അദ്ധ്യാപകൻ ആയിരുന്നു.  1949-ൽ തിരുവനന്തപുരം ഹസ്ത ലിഖിത ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. ഭാഷാ ത്രൈമാസികത്തിന്റെ പത്രാധിപരായി ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് . സഹധർമ്മിണി  മേപ്രാൽ മങ്ങാട്ടുവീട്ടിൽ മാധവിപ്പിള്ള .
കൃതികൾ :അമൃതാഭിഷേകം,കദളീവനം,കേരളശ്രീ,ജഗത്സമക്ഷം,പുഷ്പവൃഷ്ടി , പൊന്നമ്പലമേട്,ഭർതൃപരിത്യക്തയായ  ശകുന്തള, മാണിക്യവീണ,  മാനസപുത്രി,രോഗിണി, വസന്തോത്സവം,വെളിച്ചത്തിന്റെ അമ്മ, വെള്ളിത്താലം, സരോവരം, സൗന്ദര്യപൂജ, കാമസുരഭി, മണിവിളക്ക്, സ്വർണ്ണസന്ധ്യ, തീർത്ഥധാര, (കവിതകൾ)  ,കാളിദാസന്റെ കണ്മണി , പ്രിയംവദ(നാടകം) നീലജലത്തിലെ പത്മം, വിജയരുദ്രൻ (നോവലുകൾ) പുണ്യപുരുഷൻ, വഞ്ചിരാജേശ്വരി, ആത്മകഥ (ജീവചരിത്രം) കഥാനക്ഷത്രങ്ങൾ,സിംഹമല്ലൻ,ഭാരത കഥകൾ (ബാലസാഹിത്യം) തച്ചോളി ഒതേനൻ (നാടോടിക്കഥ) കൈരളീകോശം (നിഘണ്ടു) തിരുക്കുറൾ,ഭാരതിയുടെ കവിതകൾ,തുളസീദാസ രാമായണം,സിദ്ധാർത്ഥ ചരിതം (വിവർത്തനം)

പുരസ്കാരങ്ങൾ,ബഹുമതികൾ :കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് - 1966 (മണിവീണ )കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് - 1974 (കാമസുരഭി )ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് - 1969 (തുളസീദാസ രാമായണം)
കൊച്ചി മഹാരാജാവിൽ നിന്നും സാഹിത്യനിപുണൻ , കേരള ഹിന്ദി പ്രചാരസഭയുടെ സാഹിത്യകലാനിധി എന്നീ ബഹുമതികൾ