(Can't hear the poems? please download and install adobe flash player and firefox browser )


അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Tuesday, September 5, 2017

അനുകമ്പാദശകം-ശ്രീനാരായണഗുരു

4 comments:

  1. ഗുരുചരണം ശരണം ..... കരുണനിറയുന്ന ശബ്ദത്തിലുള്ള ആലാപനത്തിന് നന്ദി.

    ReplyDelete