അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Tuesday, July 24, 2018

ഉജ്ജയിനിയിലെ രാപ്പകലുകൾ-വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി നമ്പൂതിരി

2 comments:

  1. കേൾക്കാൻവൈകി, ആദ്യമാണീക്കവിത ചൊല്ലിക്കേൾക്കുന്നത്. മേഘസന്ദേശത്തിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ, വർഷകാലത്തിന്റെ ഇമേജറികൾ ഒക്കെ നിറഞ്ഞ കവിത മനോഹരമായി ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു.

    ReplyDelete