അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Thursday, August 2, 2018

കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ -ശാന്ത

2 comments:


  1. നന്നായി _ അഭിനന്ദനങ്ങൾ

    ReplyDelete
  2. എപ്പോൾ കേട്ടാലും മതിവരാത്തത് ...

    ReplyDelete