അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Wednesday, March 20, 2019

ലളിതാ ലെനിൻ- ദ്രൗപദി


ലളിതാ ലെനിൻ


കവിയും ബാലസാഹിത്യകാരിയും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകയും. 1946ൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വാടാനപ്പള്ളിയിൽ ജനിച്ചു. കേരള സർവകലാശാലയിൽനിന്നും രസതന്ത്രം, ലൈബ്രറി സയൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദം നേടി. 1976ൽ മൈസൂർ സർവകലാശാലയിൽനിന്നും ലൈബ്രറി സയൻസ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്കും ഡോ. എസ്.ആർ. രംഗനാഥൻ സ്വർണ മെഡലും കരസ്ഥമാക്കി. 1977ൽ പീച്ചിയിലെ വന ഗവേഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ലൈബ്രേറിയനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. 1979 മുതൽ  കേരള സർവകലാശാലയുടെ ലൈബ്രറി  ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ലക്ച്ചറർ . 1986  മുതൽ റീഡർ.  1990 മുതൽ 1995 വരെ ലൈബ്രറി സയൻസ് വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്നു. 2006 മാർച്ച് 31ന് ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു..

കൃതികൾ

കവിതകൾ : കർക്കിടവാവ് (1995), നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം (2000). കടൽ (2000)
നോവൽ: മിന്നു (കുട്ടികൾക്കായുള്ള നോവൽ) കരി ങ്കിളി,
പുതിയ വായന,

പുരസ്കാരങ്ങൾ

ബാലസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം (1986), അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ് (1996)
മൂലൂർ പുരസ്കാരം (2001)

അവലംബം : കവിതയുടെ നൂറ്റാണ്ട് എൻ ബി എസ്‌  ,വിക്കിപീഡിയ (https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B2%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%A4%E0%B4%BE_%E0%B4%B2%E0%B5%86%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B5%BB)  , 

2 comments:

  1. ചിന്തിപ്പിയ്ക്കുന്ന വരികൾ, വികാരം നിറഞ്ഞ ആലാപനം.. നന്ദി

    ReplyDelete