അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Tuesday, April 21, 2020

21 നാൾ 21 ആലാപനം ( ഒരു കൊറോണ മഹാമാരിക്കാലത്തിന്റെ ഓർമയ്ക്ക് )

1.ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ രണ്ടപ്പം
2.കുമാരനാശാൻ-സങ്കീർത്തനം 
3.വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ- ഇന്ത്യയുടെ കരച്ചിൽ
4.ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്-ഓടക്കുഴൽ 
5.പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ-മൺകുടത്തിന്റെ വില 
6.ബാലാമണിയമ്മ-കാളീനൃത്തം
7.ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ - കടത്തുതോണി 
8.വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ_മുത്തച്ഛന്റെ വെണ്മഴു
9.ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്‍ണപിള്ള-വൈരുദ്ധ്യം
10.എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ-ആഫ്രിക്ക
11.എം ഗോവിന്ദൻ-ഈറ്റുപാമ്പിന്റെ കഥ   
12.ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് -ദുഃഖമാവുക സുഖം
13. അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി -മനുഷ്യൻ പിറന്നു 
14.വയലാർ രാമവർമ്മ -ആത്മാവിൽ ഒരു ചിത 
15.ഓ എൻ വി കുറുപ്പ്  -വരുന്ന നൂറ്റാണ്ടിലൊരുദിനം  
16.സുഗതകുമാരി -ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം 
17.അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ -കുരുക്കുത്തിമുല്ല 
18.ഒ  വി ഉഷ - വാഗ്‌ദാനം  ,ഒറ്റച്ചുവട് 
19. സച്ചിദാനന്ദൻ- ഒടുവിൽ ഞാൻ ഒറ്റയാവുന്നു
20. ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്-ഡ്രാക്കുള , മുലകുടി
21.വിജയലക്ഷ്മി മുനമ്പ് 

1 comment: