അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Saturday, January 16, 2021

Kannikkoyth |കന്നിക്കൊയ്ത്ത് | Vyloppilli Sreedhara Menon|വൈലോപ്പിള്ളി

 ഈ ബ്ലോഗിൽ ഉള്ള മറ്റു കവിതകൾ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക

2 comments:

  1. മനസ്സു നിറഞ്ഞ... ആലാപനം....കവിതയുടെ ആത്മാവിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി...

    ReplyDelete