അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Friday, September 17, 2021

Oduvil njanitha kazhinjupokunnu| ഞാനിതാ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു (സ്റ്റാൻ സ്വാമിക്ക്)|Jyothibai Pariyadath

2 comments:

  1. Replies
    1. കുറച്ചായി ബ്ലോഗ് updations നടക്കാറില്ലായിരുന്നു. വീണ്ടും സന്ദർശിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി

      Delete