അ വ ന വ നാ ത്മ സു ഖ ത്തി നാ ച രി ക്കു ന്ന വ...

Saturday, September 26, 2020

എന്റെ വേളി |ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് G. Sankara Kurup | Ente Veli

  ഈ ബ്ലോഗിൽ  ഉള്ള  മറ്റു കവിതകൾ കേൾക്കാൻ   ക്ലിക് ചെയ്യുക)

2 comments:

  1. നന്നായി, പഴയതാണെങ്കിലും പുതുമ നഷ്ടപെടാത്ത കവിത നന്ദി

    ReplyDelete